Programski paket za vodenje recepcije v igralnicah in igralnih salonih

Računalniška aplikacija Care - Casino recepcija oz. Recepcija igralni saloni , je bila napisana za potrebe in zahteve igralnih salonov in večjih igralnic.

Aplikacija pokriva bistvene zahteve recepcij igralnic in igralnih salonov.

Poleg zahtevanih vnosov, podatkov in pregledov, omogoča registracijo slik gostov, in vstop gostov s pomočjo magnetnih kartic, izdanih v dotični igralnici. Izdelana je tako, da omogoča možnost širitve t.j. povezovanja več igralnic.

Tehnologija

Aplikacija je tipa odjemalec/strežnik - napisana je v Delphi 6 programskem jeziku.

Baza podatkov je Firebird SQL strežnik, verzija 1.5.2. Firebird zadošča ACID standardom, ki so pogoj za SQL strežnike. Baza podatkov je licencirana kot Mozilla open source, kar pomeni da se licenčnina ne zaračunava.

Varovanje podatkov

Varovanje podatkov se izvaja vsak dan preko sistemskih procedur in razpodeljevalnika opravil na Win sistemih, oziroma “Cron jobov” na linuxu.

Backup baze se kreira na strežniku in kasneje prenese na arhivski medij.

Recepcija

 • vnos gostov z zajemanjem slik
 • vnos obiskov in izpis vstopnic
 • prepovedi in prosti vstopi

Pregledi

 • za inšpekcijo
 • statistike po državah, krajih in starosti ...

Porterji, grupe in individualni gostje

 • vaučerji za prehrano
 • rezervacija hotelov in prevozov
 • žetoni
 • provizije
 • računi

Spremljanje stroškov

 • po porterjih, grupah in invidualno

Nadzor

 • pomoč pri video nadzoru